Projecte SUMMIT
PROJECTE SUMMIT
(Salut en les Ultra Maratons i els seus líMITs)

http://www.projectesummit.com


Introducció

A la darrera edició de la marató de Barcelona amb 42,2 Km de recorregut van participar prop de 20.000 persones, i a l’ultramarató del Mont Blanc de 168 km hi ha 2.500 persones disposades a córrer durant més de 24h seguides i fer 9600m positius. Cada vegada són més les persones que s’inscriuen a maratons i ultramaratons sense seguir una preparació física suficient, una correcta alimentació i sense sotmetre’s a una revisió mèdica.
L’exercici físic prolongat d’alta intensitat podria no ser saludable.
Per altra banda, potser té més risc per la salut fer una cursa a peu de 10 km sense una preparació prèvia que fer-ne una de 85 km després d’haver fet un control físic, mèdic i un entrenament previ adient.


Objectius


L’objectiu principal de l’estudi SUMMIT (Salut en les UltraMaratons i els seus líMITs) és determinar si la població que practica exercici de llarga durada i gran intensitat té més risc sobre la salut en comparació amb la població sedentària i la població moderadament activa.

Objectius operatius

1. Conèixer en estat basal si els corredors de fons tenen unes característiques diferents entre ells, entre els d’elit i entre els no actius, a nivell:

    Fisiològic (VO2max, consum màxim d’oxigen, acumulació de lactat...).
    Bioquímic.
    Psicològic (percepció de l’esforç).
    Nutricional.
    D’entrenament.
    Genètic.
    Cardíac (tenen uns substrat cardiològic com la fibrosi que els pugui fer més susceptibles de patir arítmies greus?).
    Immunològic (l’esforç excessiu els hi produeix immunodepressió?).
    Hormonal.
    Bioimpedància global i segmental en els grups musculars inferiors.

2. Conèixer, en una cursa a peu de resistència, quins canvis dels avaluats en el punt 1 són significatius i quines implicacions comporten a nivell de salut per a cada un dels grups d’estudi.

3. Marcar unes pautes generals d’entrenament i de control mèdic adaptades a cada grup en funció dels objectius esportius i de l’estil de vida habitual.

Hipòtesis previa

La gent poc preparada te més risc de salut a l’hora de fer exercici físic que la gent preparada encara que siguin activitats d’ultraresistència.

Es preveu trobar que el grup poc actiu tindrà moltes més alteracions en totes les variables que podran indicar una amenaça per la salut de la persona si aquesta no entrena més, s’alimenta millor i porta un control mèdic.

Per contra, es preveu trobar que en el altres dos grups, les alteracions seran transitòries i remetran als pocs dies sense posar en perill la salut i per tant corroborant que l’esport practicat encara que sigui l’ultradistancia en atletes de resistència bastant i molt entrenats és beneficiós i no perjudicial.
 

 

Descripció de l'equip


Responsable i doctoranda del projecte: Emma Roca, llicenciada en Bioquímica per la UAB.

Directora de tesi:

Dra. Lexa Nescolarde, Doctora en Enginyeria Biomèdica per l'UPC. Investigadora del grup d'Intrumentació Electrònica i Biomèdica (IEB) del Departament d'Electrònica de l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament d'Electrònica a l'EUETIB-UPC.


Investigadors clau de les arees associades a l'estudi:

Dr Daniel Brotons metge adjunt de l'Area de Medicina de l'Esport del Consell Català de l'Esport i de la Unitat d'ergometria i Medicina de l'Esport de la Clínica Metrad.


Dr Antoni Bayés-Genís, ICREC Research Program, Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP), Badalona, Spain. Cardiology Service, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Spain. Department of Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Prof. José Antonio Hernández Hermoso, MD, PhD; Cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopédica, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

El Laboratori Clínic Metropolitana Nord, de l'Hospital Germans Trias i Pujol amb tots els seus responsables i treballadors coordinats pel Jaume Barallat: des del 2006 venen processant totes les mostres dels corredors.


Dr Enrique Roche, Applied Biology Department – Nutrition/Institute of Bioengineering, Universidad Miguel Hernandez, Elche.

Dr José Manuel Soria, cap de la Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Dr Oriol Sibila, cap de la unitat de Neumología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Dr. Joan Cadefau, cap d'investigació del Departament de Fisiologia i ciència, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC).

 
Metodologia


Població d’estudi: més de 500 persones en 15 curses diferents.

Es defineix en 3 grups diferenciats:
    Grup poc actiu: de 0 a 3 h setmanals d’exercici físic (inferior al mínim recomanat per aconseguir objectius de salut): 20 homes + 20 dones
    Grup físicament actiu: de 3 a 10h setmanals: 20 homes + 20 dones
    Grup físicament molt actiu i d’esportistes d’elit: >10h setmanals: 20 homes + 20 dones

La població es defineix segons la durada (hores) i l’intensitat d’entrenament, escollint els candidats a l’atzar d’entre tots els interessats a participar a l’estudi que hauran complimentat una enquesta prèvia i firmar un consentiment informat. El grup d’elit s’escull segons els resultats esportius i per les llistes dels seleccionats per les federacions.

Activitats a realitzar amb cada candidat

1- Anàlisi basal:

* Qüestionari orientat a conèixer dades demogràfiques i de salut, així com el temps, volum i intensitat de l’exercici físic, entre altres coses.   
* Enquesta nutricional.
* Revisió de medicina esportiva orientada a determinar la capacitat física: prova d’esforç (potència aeròbica, VO2 max, lactat màx per mesurar capacitat glucolítica, saturació d’O2, variabilitat de la freqüència cardíaca (RR),...) i test de Borg per analitzar el perfil psicològic.

A l’hospital:

* Analítica específica.
* Orina.
* Saliva.
* Congelar sang per l’anàlisi a posteriori del RNA.
* Ecocardiografia.
* Electrocardiograma.


2- Treball de camp:

Durant una cursa, es realitza l’estudi de la mostra poblacional i d’un grup control format per una mostra escollida a l’atzar de corredors que participen a la cursa sense formar part de la mostra del grup d’estudi.

Per motius de logística, interès i ubicació s’esculllen diferents tipus de curses: Volta Cerdanya d’Ultrafons (ara Ultra Cerdanya), Cavalls del Vent (ara Ultra Pirineus), Camí de Cavalls, Ultra Barcelona, Transalpine, Marató Barcelona, Zegama, Transvulcania, Pyrenees Stage Run.


Impacte 

Considerem que la visió global del projecte SUMMIT tindrà un impacte molt important en l'àmbit biomèdic. SUMMIT contribuirà significativament al coneixement de les bases fisiològiques i genètiques de l'activitat física, tant a nivell moderat com en esportistes d'elit, i en els mecanismes implicats en l'esforç i la resistència física.

Concretament, el projecte SUMMIT tindrà un elevat impacte en els següents àmbits:

    Esportistes ocasionals o d'elit.
    La comunitat científica, a través de la difusió de nous coneixements i eines.
    El sector Biofarmacèutic i Nutricional a través de l'explotació dels resultats.
    Polítiques sanitàries i Salut Pública.

Rellevància pels esportistes

Conèixer els mecanismes de resposta i adaptació a l'esforç, així com la base genètica dels esportistes de resistència pot suposar un avenç molt important per a la pràctica segura i sana d'aquest tipus d'activitats. Hi ha una necessitat de millorar l'entrenament i els règims nutricionals més eficaços per adaptar-se a les exigències de la pràctica esportiva de resistència. Així mateix prevenir lesions o, el que és més greu, patologies cardiovasculars.
En caracteritzar nous mecanismes biològics implicats en aquests processos, SUMMIT proporcionarà coneixement per a la millora dels règims nutricionals i pautes d'entrenament més específiques, adaptades a les característiques de l'atleta.
La difusió dels descobriments a través dels proveïdors de la cura de la salut i l'esport, i d'organitzacions d'esportistes és part decisiva de l'enfocament traslacional del projecte SUMMIT.

Rellevància per la comunitat científica

El disseny, l'estratègia i la base de dades establerta pel projecte SUMMIT són molt nous, fins i tot des d'una perspectiva internacional. Els resultats que es derivaran del projecte és improbable que es generin en altres llocs. És d'esperar que aquest fruit de la col·laboració entre importants grups d'investigació es derivin articles científics en publicacions d'elevat factor d'impacte.

Rellevància per al sector Biofarmacèutic i Nutricional

Els objectius de SUMMIT i les fortaleses de la cooperació acadèmica, converteixen el projecte SUMMIT en un soci atractiu per a les empreses de sectors com el Biofarmacèutic, Nutricional i Esportiu. SUMMIT podria donar lloc a àmplies interaccions i de llarg termini entre el món acadèmic i la indústria, i és probable que aconsegueixi millores substancials en la salut de la població.

Dins de la possible valorització dels resultats, destaquem el potencial del projecte en el desenvolupament i comercialització de compostos o suplements nutricionals dirigits a millorar la resposta / adaptació a l'esforç en base als resultats d'aquest projecte.

Rellevància per a les polítiques sanitàries i la Salut Pública

SUMMIT generarà informació inèdita sobre els mecanismes implicats en la resposta/adaptació a l'esforç i patologies associades, que segueixen sent, en molts casos, desconegudes. El coneixement generat pel projecte SUMMIT i els probables productes/serveis comercialitzats, donaran lloc a avenços en la pràctica de la medicina esportiva, influint en les polítiques sanitàries de salut pública i el benestar de la població.

Si vols participar en l’estudi o saber més ens pots escriure a: info@projectesummit.com

Pròxims estudis:

Sherpa-Everest with Ferran Latorre:http:// http://www.ferranlatorre.com/sherpa-everest-2017-project/

Pyrenees Stage Run:http://psr.run/en/psr-en/

 

Institucions Col.laboradores
 
        
 
       
 
                
          
Patrocinadors:
ALTRA shoes
Ultimate
World Of People to Inspire
Gratacool
SUMMIT Sport Data Lab
Col·laboradors:
Natursoy
Arch Max
POLAR
Marmot
ROKA
Cenit
Miquel Salinas
Enric Violan Podologia
Alimmenta
Wong Performance
programador php freelance Barcelona
© 2019 Emma Roca Official Website. All rights reserved.